สนใจสอบถามได้ที่
 
Tel. (066) 171 6115
      (066) 171 6114
 
 
 
 
 
 
     
     
       คุณสมบัติพิเศษของผลิตภัณฑ์แอลอีดีโมดูล
   
 
  Heat Dissipation ระบายความร้อนได้อย่างดี
- แผงวงจรอลูมิเนียมช่วยถ่ายเทความร้อนจากชิพแอลอีดีไปยังฮีทซิ้งค์ได้โดยตรง
จะทำให้ผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าผลิตภัณฑ์อื่นทั่วไป
- ช่องลมจะช่วยให้อากาศไหลเวียนถ่ายเทความร้อนจากฮีทซิ้งค์ได้ดีกว่าระบบปิด
- ฮีทซิ้งค์และตัวโครงยึดติดกันแบบแนบสนิททำให้โครงช่วยถ่ายเทความร้อนได้ดี
  
 
 
     
     
 
   High quality Power Supply แหล่งจ่ายไฟคุณภาพสูง :
- Power supply จะส่งกระแสไฟฟ้าแบบคงที่ไปเลี้ยงเม็ดแอลอีดี ลดโอกาสการช็อตเสีย

- ค่าพาเวอร์แฟคเตอร์อยู่ในเกณฑ์สูงมาก (>0.97)
- ค่าฮาร์โมนิคในกระแสไฟอยู่ในระดับดี ( <15% THDi)
- ป้องกันไฟกระชากได้ถึง 4 kV
- มอก. 1955-2551
Additional Protection ส่วนป้องกันไฟกระชากเพิ่มเติม :
-
100kV transient voltage suppressor (TVS)
  
 
   
     
 หน้า >>   1    2    3    4    5  
     
DUANGSARARAT  MARKETING  CO.,LTD.
289/146 Ratpattana Rd. Sapansung, Sapansung, Bangkok 10240, Thailand
Tel : (662) 171 6115,(662) 171 6114 Fax : (662) 171 6115    E-mail : sales@duangsararat.com

Current Pageid = 22