สนใจสอบถามได้ที่
 
Tel. (066) 171 6115
      (066) 171 6114
 
 
 
 
 
 
     
                                                                          ผลงานที่ผ่านมา  
 
    บ.ชะอำพีรพัตน์ เคมีคอล จำกัด จ.เพชรบุรี
 
 
 
     
         
 
 
    บริษัท พาสทิน่าจำกัด
 
 
       
         
 
 
     SCG  
 
 
 
     
         
 
      บ.เฟิรส์ท ซิลิคอน อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
 
 
 
 
     
         
   มหาวิทยาลัย ขอนแก่น
 
 
     
         
 
     
   
 
หน้า >>   1   2   3   4   5   6 
 
     
DUANGSARARAT  MARKETING  CO.,LTD.
289/146 Ratpattana Rd. Sapansung, Sapansung, Bangkok 10240, Thailand
Tel : (662) 171 6115,(662) 171 6114 Fax : (662) 171 6115    E-mail : sales@duangsararat.com

Current Pageid = 25